Zašto na praksu baš kod nas?

 

78% seniora spremnih da pomognu

 

Hybrid IT Solutions je srpsko-holandska softverska kompanija osnovana 2017. godine. U razvojnom centru u Novom Sadu rade vrhunski programeri koji su svoje iskustvo sticali na različitim projektima i industrijama i znaju koliko je važan dobar mentor. Do sada smo imali 6 ciklusa uspešno realizovanih praksi, a neki od naših praktikanata već rade.

 

Prakse

 

Hybrid studentska praksa je osmišljena kao simulacija rada na realnom projektu uz korišćenje agilnih metodologija i omogućava praktikantima nadogradnju znanja stečenog na fakultetu. Prakse traju 3, odnosno 4 nedelje, u zavisnosti od odabranog programa. Studenti mogu da biraju jedan od dva programa:

Individualna praksa (3 nedelje)

 

Program podrazumeva da student radi samostalno uz pomoć dva mentora na razvoju jednostavne aplikacije koristeći tehnologije, metodologije i alate koji se najčešće koriste u praksi. Mentori su tu da pruže objašnjenje teme koja se obrađuje, kako sa teorijskog aspekta tako i praktične primene. Za individualnu praksu studenti se mogu prijavljivati tokom cele godine.

 

Timska praksa (4 nedelje)

 

Program podrazumeva formiranje tima od 6 studenata, po dva Backend developera, Frontend developera i QA-a, koji zajednički rade na razvoju aplikacije koristeći Scrum radni okvir za razvoj softvera.

Studenti rade uz pomoć 6 mentora koji igraju ulogu klijenta koji je naručio softver, ali i pomažu i objašnjavaju pravilnu upotrebu tehnologija, metoda i alata koji su predviđeni za razvoj aplikacije.

Cilj ove pakse je da studenti, koji su već samostalno nadogradili tehničko znanje stečeno na fakultetu, steknu utisak kako u stvarnosti izgleda proces razvoja softvera i saradnja sa ostalim članovima tima i iskoriste obaveznu praksu kako bi se što bolje pripremili za budući posao. Realizacija timske prakse je planirana za maj i septembar, što znači da bi studenti za ovaj program trebali da se prijavljuju u periodu od 25. marta do 10. avgusta.

Proizvod koji se razvija na praksi razvija se od nule i Hybrid IT Solutions ga ni na koji način neće koristiti po završetku prakse.

 

Uslovi za praksu

 

Backend

 

Da bi mogli da prate program prakse, studenti bi trebalo da su upoznati sa sledećim tehnologijama: Git, Maven, Spring Core, Spring WebMVC, Spring Data JPA, Spring Boot, Hibernate, MySql. Za program individualne prakse potrebno je osnovno znanje većine navedenih tehnologija kako bi uz pomoć mentora praktikanti mogli da ih koriste. Za program timske prakse očekuje se da su praktikanti sposobni da samostalno koriste većinu navedenih tehnologija, dok će im mentori pomoći da obogate znanje naprednim funkcionalnostima kao i primerima iz prakse.

 

Frontend

 

Uslov za prijavu na frontend praksu je poznavanje osnova sledećih tehnologija: coreES6, osnovno znanje Angular-a (Angular router, reactive forms, http), HTML, CSS, osnovno znanje Git-a. Radi se na izradi aplikacije uz korišćenje Node.js (Nest.js), Angular 8, Git, Electron, Youtube API.

 

QA

 

Da biste se uključili na program QA prakse, potrebno je poznavanje osnova objektno orijentisanog programiranja, osnova bar jednog programskog jezika i razvijeno analitičko mišljenje. 

Program QA praksi obuhvata:

Manuelni deo

  • Test link – testing management tool
  • Pisanje test scenarija
  • Postman – testiranje API-a

 

Automatizacija

  • Front-end: Selenium Web Driver
  • API: RestAssured

Da biste se prijavili na praksu, potrebno je da pošaljete svoj CV a contact@hybrid-it.rs , u subject maila neophodno je da navedete za koji se program prakse prijavljujete.

Stipendije

 

Bez ikakvih obaveza prema kompaniji Hybrid IT Solutions

 

Apliciranje za stipendiju ima samo jedan uslov – da je student uspešno završio program Backend ili Frontend prakse u našoj kompaniji. Nakon uspešno odrađene prakse, zainteresovani studenti dobijaju Use Case sa ograničenim, ali realnim vremenskim rokom. Najbolje urađeni projekti, prema proceni mentora koji rade review koda, dobijaju stipendije.